PERSBERICHT

 

Riet & Rotan Revisited:

 

Nieuwe kansen voor het vlechtambacht in Noordwolde

 

Noordwolde, 3 mei 2017

 

Deze maand gaat het project ‘Riet & Rotan Revisited’ van start. Het project wil de betekenis van, de kennis over en de vaardigheden met betrekking tot het vlechtambacht overdragen op de volgende generaties.

Initiatiefnemers en uitvoerders van het project zijn Het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde en Zeeman & De Regt Onderwijskundigen.

 

Noordwolde staat bekend als ‘het Vlechtdorp van Nederland’. Het Nationaal Vlechtmuseum houdt de herinneringen levend aan vervlogen tijden, toen de inwoners voor zichzelf een bestaan opbouwden door gebruik te maken van de natuurlijke grondstoffen die de omgeving hen bood: o.a. wilgenteen. Later kwam hiervoor het rotan in de plaats, en hieruit ontstond een omvangrijke industrie. Honderduizenden rotan stoelen verlieten jaarlijks het dorp. Aan deze industrie kwam aan het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw een einde door exportbeperkingen voor rotan vanuit Indonesië.

 

De Noordwoldigers kijken met gemengde gevoelens terug op de teloorgang van deze bedrijfstak, waarvan bijna het hele dorp afhankelijk was. Naast spijt om wat niet meer is, ontstaat er bij jongere generaties ook steeds meer belangstelling om wat was (o.m. aangewakkerd door de huidige rotan-trend). Tegelijkertijd dreigt met de generatie ‘die het nog heeft meegemaakt’ de kennis, de technieken en de verhalen m.b.t. het ambacht te uit te sterven.

 

Het project ‘Riet & Rotan Revisited’ loopt tot en met einde 2018. Door middel van literatuurstudie, interviews, bijeenkomsten en werkbezoeken aan collega-instellingen zullen technieken, verhalen en andersoortige kennis met betrekking tot ‘Vlechten’ en in het bijzonder, ‘Vlechten in Noordwolde’ in kaart worden gebracht.

Vervolgens worden (met de aldus opgedane kennis en ervaring) door Zeeman & De Regt competenties opgesteld, aan de hand waarvan de intermediairs in en rond het museum beter voor hun taken kunnen worden toegerust. Denk hierbij aan vlechters, rondleiders/gidsen, educatoren en baliepersoneel. Zeeman & De Regt maakt gebruik van het concept ‘erfgoedinterpretatie’. Dit is een methode om op een gestructureerde wijze verhalen, technieken en boodschappen en die bij het erfgoed horen over te dragen, zodat mensen zich hiermee kunnen verbinden. Het project moet resulteren in een plaatsing van het begrip ‘Vlechten in

Noordwolde’ op de Nationale Inventarislijst Immaterieel Erfgoed van UNESCO in 2018.

 

‘Riet & Rotan Revisited’ is mogelijk gemaakt dankzij donaties en subsidies van het Fonds Cultuurparticipatie, het Prins Bernard Cultuur Fonds en het Iepen Mienskip Fȗns.

 

Voor meer informatie en persfoto’s:
Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde, Michiel van der Kaaij, directeur:
michiel@vlechtmuseum.nl / 06 17415997