Skip to main content
Nationaal Vlechtmuseum

ANBI

Het Nationaal Vlechtmuseum heeft de status van instelling van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor algemeen nut.
Als ANBI zijn wij geregistreerd onder het RSIN/fiscaal nummer: 87.95.952. Inschrijving bij de KvK onder nummer 41002908

In de Raad van Toezicht hebben zitting:
A.L.D. Streefland, M.L.G. Kranendonk, H. de Jong, L.A. Stolk en B. Looper.
Zij zijn allen vrijwilliger.

Missie
De stichting heeft ten doel “het verwerven, bewaren, onderhouden en tentoonstellen door middel van het exploiteren van een museum’’. Het Nationaal Vlechtmuseum beantwoordt aan de definitie, die het International Council of Museums (ICOM) in 1974 heeft vastgesteld voor musea, en die luidt: “Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

Visie
Het museum wil zoveel mogelijk mensen een bijzondere ervaring bieden rond het vlechten en de geschiedenis van Noordwolde als vlechtdorp. Het museum wil zich beter profileren in het cultuurhistorisch / cultuurtoeristisch centrum van Noordwolde en een verbinding leggen tussen vlechten, de verhalen van Zuidoost-Friesland en die van de Koloniën van Weldadigheid door gerichte marketing en door samenwerken met strategische partners in binnen- en buitenland. Het Vlechtmuseum is een levendig museum, met de vaste opstelling als basis. Daaromheen worden activiteiten en tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht van het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het Vlechtmuseum kent geen CAO maar volgt min of meer de salarisschalen van Zorg en Welzijn.

Jaarverslag en beleidsplan
Download via de onderstaande knoppen het Jaarverslag 2022 en het Beleidsplan 2022-2025.