Skip to main content
Nationaal Vlechtmuseum

ANBI

Het Nationaal Vlechtmuseum heeft de status van instelling van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor algemeen nut.
Als ANBI zijn wij geregistreerd onder het RSIN/fiscaal nummer: 87.95.952. Inschrijving bij de KvK onder nummer 41002908

Missie
De stichting heeft ten doel “het verwerven, bewaren, onderhouden en tentoonstellen door middel van het exploiteren van een museum’’. Het Nationaal Vlechtmuseum beantwoordt aan de definitie, die het International Council of Museums (ICOM) in 1974 heeft vastgesteld voor musea, en die luidt: “Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

Visie
Het museum wil zoveel mogelijk mensen een bijzondere ervaring bieden rond het vlechten en de geschiedenis van Noordwolde als vlechtdorp. Het museum wil zich beter profileren in het cultuurhistorisch / cultuurtoeristisch centrum van Noordwolde en een verbinding leggen tussen vlechten, de verhalen van Zuidoost-Friesland en die van de Koloniën van Weldadigheid door gerichte marketing en door samenwerken met strategische partners in binnen- en buitenland. Het Vlechtmuseum is een levendig museum, met de vaste opstelling als basis. Daaromheen worden activiteiten en tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Ethische code
Het Nationaal Vlechtmuseum onderschrijft de Ethische Code voor musea.

Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht hebben zitting:
A.L.D. Streefland, H. de Jong, L.A. Stolk en B. Looper.
Zij zijn allen vrijwilliger.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht van het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het Vlechtmuseum kent geen CAO maar volgt min of meer de salarisschalen van Zorg en Welzijn.

Nevenfuncties leden RvT

Aimée Streefland, programma coördinator Bibliotheek Noordwest Veluwe
Nevenfunctie:
Voorzitter RvT Nationaal Vlechtmuseum Noodrdwolde

Hasker de Jong, eigenaar Jumbo de Jong Noordwolde
Nevenfuncties:
Bestuurslid St. Toptransferium, onbezoldigd
Bestuurslid Lions Wolvega, onbezoldigd
 
Leo Stolk, gepensioneerd
Nevenfuncties:
Leostolk.nl accountantsbureau; ZZP-er, bezoldigd
St. Toptransferium; penningmeester, onbezoldigd
St. Locomotief NS164, penningmeester, onbezoldigd
Penningmeester Vereniging Plaatselijk Belang de Eendracht Noordwolde, onbezoldigd
 
Bert Looper, gepensioneerd
Nevenfuncties (alle onbezoldigd):
Lid bestuur De Makersstichting
Gastcurator Museum Drachten
Voorzitter Raad van Toezicht Pier21
Lid raad van toezicht Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
Lid raad van advies Nieuwe Friese Bijbelvertaling
Lid bestuur Stichting Klaas Koopmans
Lid Fryske Akademy
Lid bestuur Stichting Ritske Boelema Gasthuis

Jaarverslag en beleidsplan
Download via de onderstaande knoppen het Jaarverslag 2022 en het Beleidsplan 2022-2025.

Op deze pagina van de belastingdienst kunt u de ANBI-status van het Nationaal Vlechtmuseum verifiëren.