ANBI


Instelling van Algemeen Nut
Het Vlechtmuseum heeft de status van instelling van Algemeen nut, een ANBI. Dit houdt in dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor algemeen nut.

Als ANBI zijn wij geregistreerd onder Het RSIN/fiscaal nummer: 87.95.952

Ons bestuur is als volgt samengesteld.

• M. Kranendonk, voorzitter
• H. de Jong, secretaris, vice-voorzitter
• M. Postma, penningmeester
• J. Bekhof, bestuurslid

Zij zijn allen vrijwilliger.

Beleidsplan
Het vigerende beleidsplan 2014-2018 is als afzonderlijk bestand toegevoegd. Vanwege de herinrichting en alle organisatorische veranderingen zal het beleidsplan geactualiseerd worden.

Beloningsbeleid
De bestuurders van het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het Vlechtmuseum kent geen CAO maar volgt min of meer de salarisschalen van Zorg en Welzijn,

Documenten


Klik op de knop om het betreffende document te downloaden...

Beleidsplan 2017Uitvoeringsplan 2017Bestuursverslag met financieel verslag