Privacy verklaring & Cookiegebruik

Wij vinden uw veiligheid belangrijk!

Het Nationaal Vlechtmuseum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nationaal Vlechtmuseum
Mandehof 7
8391 BG Noordwolde
tel +31 (0)561 – 431885

Aimée Streefland is de Functionaris Gegevensbescherming van Vlechtmuseum Noordwolde.
Zij is te bereiken via info@vlechtmuseum.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vlechtmuseum Noordwolde verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op onze website.
Dit formulier kunt u gebruiken om contact met ons op te nemen en ons uw vragen voor te leggen.
Ook verzamelen wij enkele gegevens wanneer u gebruik maakt van onze webshop.

Het gaat hierbij om:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).

Onze website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen  over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vlechtmuseum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Vlechtmuseum Noordwolde verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen informeren of uw vragen te beantwoorden.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Afhandeling van betalingen gaat via iDeal, hierbij maakt u geld over naar onze rekening. U hoeft uw bankgegevens niet aan ons te verstrekken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vlechtmuseum Noordwolde neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Wij gebruiken dergelijke systemen niet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vlechtmuseum Noordwolde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • in verband met de fiscale bewaarplicht moeten wij onze administratie rondom betalingen in de webshop 7 jaar bewaren.
 • Onze google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
 • Email correspondentie bewaren wij maximaal een jaar na beëindiging van onze mailcorrespondentie met u.
  U mag ons ook altijd verzoeken eerder uw gegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht dit op uw verzoek te doen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vlechtmuseum Noordwolde alleen gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld om de door u bestelde producten af te kunnen leveren) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website

Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@vlechtmuseum.nl zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vlechtmuseum Noordwolde gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het winkelwagentje.

En ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor actuele informatie over het cookiegebruik op onze website kunt u kijken op cookiechecker.nl

 

Links op onze website en gebruik van Social Media

Op onze website kunt u een aantal linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van de betreffende website van toepassing is.
Onze website linkt ook naar onze Facebook pagina.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dijk Coating en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vlechtmuseum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vlechtmuseum Noordwolde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vlechtmuseum Noordwolde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vlechtmuseum Noordwolde heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vlechtmuseum.nl.