Rotan in Noordwolde - van ambacht naar design

14 mei t/m 27 november 2022

In 1908 startte in Noordwolde de eerste en enige Rijksrietvlechtschool van ons land, vier jaar later ondergebracht in het monumentale gebouw waarin thans ons museum is gevestigd. Ruim 1000 jongvolwassenen leerden er het vak van stoelenmaker. Directeuren en leraren van naam en faam brachten de opleiding naar een hoog niveau.

Het schitterende ambacht, waarmee bijna het hele dorp in de eerste helft van de 20e eeuw de kost verdiende, groeide uit tot een industrie. Een industrie die een groei kende tot een productie van ruim 200.000 stoelen per jaar. Die sterke groei leidde ook tot onderlinge concurrentie, waardoor de prijzen onder druk kwamen, met een nadelig effect op de kwaliteit. Mede door buitenlandse invloeden kwam een einde aan dit prachtige ambacht in Noordwolde.

Zelf zijn de vaklieden van weleer altijd bescheiden gebleven over hun producten: ze maakten immers ‘maar’ stoelen. Toch hebben de vlechtmaterialen in de decennia daarna veel industriële ontwerpers geïnspireerd tot niet zelden bijzondere modellen.

Dat geeft, met terugwerkende kracht, het ambacht van toen extra glans. Noordwolde en haar ambachtslieden kunnen absoluut trots zijn op de bijzondere rietvlechtindustrie. Dat laat de expositie ‘Rotan uit Noordwolde: van ambacht naar design’ zien. De expositie, die duurt tot eind september, maakt onderdeel uit van de kunstroute ‘Stroomopwaarts’, een samenwerking tussen vijf musea in Zuidoost Friesland, waaronder het Nationaal Vlechtmuseum. Het boek dat ter gelegenheid van de expositie wordt gemaakt, vertelt over die historie en belicht vooral ook moderne ontwerpers en hun topcreaties.

Inbal Anne Hershtig is een in Israël geboren kunstenaar die werkzaam is in o.a. Nederland. Tijdens ‘Stroomopwaarts’ onderzoekt ze de verbinding tussen mensen en de omgeving waar ze wonen, hoe mensen zich verbinden met het materiaal waarmee ze werken, welke menselijke interventies in het landschap hebben plaatsgevonden en plaats vinden. Als kunstenaar werkt ze met gevonden materialen uit de omgeving, w.o. grassen.

#Every.Land.Is.A.Wonderland

https://www.inbalhershtig.com/

Actualiteiten van Stroomopwaarts op Facebook